Skip to content

Štítkovacie a baliace stroje z Číny

Štítkovacie a baliace stroje z Číny a Ázie

Častými strojmi, ktoré dovážame z Ázie sú aj etiketovacie a baliace stroje. Klienti majú záujem o etiketovacie stroje a baliace linky použiteľné v rozličných odvetviach. Riešili sme už baliace a etiketovacie stroje pre výrobcov potravín, alkoholu, výživových doplnkov, či drogérie. 

Baliaci stroj z Číny

Dovoz štítkovacích a baliacich strojov z Číny sa vyznačuje väčšou náročnosťou ako dovoz štandardizovaných strojov. Baliace a štítkovacie linky je potrebné nastaviť presne podľa klientových požiadaviek a pre jeho produkty ešte priamo v Číne. Aby sme si boli istí, že stroj bude nastavený presne podľa potrieb klienta, výrobcovi do Číny posielame spolu so zálohou na stroj aj vzorky klientových obalov a vizuály etikiet. Všetky vyrobené baliace a štítkovacie stroje v Číne kontrolujeme prostredníctvom vlastných kontrolórov, ktorí sú priamo vyškolení pre tento typ strojov. 

Baliaci stroj z Číny a Ázie_dovoz baliaceho stroja z Číny a Ázie_infinity standard

Baliaca a štítkovacia linka z Číny

Baliace a štítkovacie linky z Číny dosahujú v súčasnosti vysoké kvalitatívne parametre, porovnateľné s linkami vyrobenými v Európe. Líšia sa ale cenou, ktorá je výrazne nižšia ako sú ceny európskych liniek. Vybavenosť senzormi, automatickým podávaním a displejom sú pri čínskych výrobných linkách samozrejmosťou. 

Etiketovací a baliaci stroj z Číny_balička a etiketovačka z Číny_infinity standard
Meno alebo firma:
Field is required!
Field is required!
Email
Field is required!
Field is required!
Telefón
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
GDPR
Field is required!
Field is required!

K TÉME

MICHAELA@INFINITYSTANDARD.SK

Text content