Skip to content

O NÁS

Ázia ako najdynamickejšie rastúci trh spolu s Čínou, ktorá je integrálnou súčasťou tohto regiónu, vyrába väčšinu tovarov, ktoré denne nakupujeme. Z toho vyplýva aj dopyt našich podnikateľov po dovoze z Číny a ázijského regiónu.

Možnosti ponuky sú neobmedzené, či už máte záujem o hotové produtky s cieľom ich ďalšieho predaja alebo o nákup strojov a iných výrobných vstupov. Cieľom našej spoločnosti Infinity Standard je prepájať lokálnych podnikateľov s ázijskými dodávateľmi a zabezpečiť dlhodobé zásobovanie kvalitnými tovarmi (nielen) z Číny.

Klientom zabezpečujeme kompletný servis od prvotného kontaktu s ázijským dodávateľom až po zrealizovanie obchodu (vrátane prepravy, preclievania a poistenia) a kontinuálne riadenie vzťahov s dodávateľmi. S ázijským trhom máme dlhoročné skúsenosti, ovládame čínsky jazyk a v Ázii máme vybudované kontakty v rôznych oblastiach.

Naše know-how využívame na dodanie kvalitných služieb našim klientom, pre ktorých sme jednotným kontaktným bodom nielen pre dovoz z Ázie ale aj pre vývoz ich produktov na tieto teritóriá. 

skúsený tím obchodovanie s Čínou experti na obchodovanie s Áziou Infinity Standard dovoz z Číny dovoz z Vietnamu dovoz z Indie
obchodných kontaktov v Číne a Ázii
absolvovaných výstav v Ázii
ton prepravené tovaru
Čínske špecifiká

Zakladateľkou spoločnosti Infinity Standard je Ing. Michaela Královičová, PhD., expertka na obchodovanie s Áziou, ktorá dlhodobo žila v Číne a Vladimír Orth, zakladateľ United Group.

V Číne sa Michaela prvýkrát ocitla v roku 2014 ako študentka medzinárodného obchodu na Beijing University of Technology v Pekingu. V rámci doktorandského štúdia sa Michaela venovala skúmaniu zahraničnoobchodnej spolupráce medzi Čínou a Európskou Úniou a hľadaniu perspektívnych oblastí obchodnej spolupráce v prospech slovenského exportu do Číny.

Michaela sa počas doktorandského štúdia vrátila na rok do Číny, kde realizovala výskum v rámci štipendijného programu čínskej vlády na prestížnej Fudan University v Šanghaji. Získala cenné kontakty v Číne a úspešne zložila certifikát z mandarínskej čínštiny, ktorý je ekvivalentom jazykovej úrovne C1.

Vybavíme za vás všetko potrebné pre dovoz do a z Číny. Kompletné služby a poradenstvo pri obchodovaní s Čínou. 

dovoz-z-ciny-cena

Michaela Královičová, CEO Infinity Standard

Michaela navštívila počas svojej obchodnej praxe mnohé ázijské veľtrhy a výstavy, na ktorých si vybudovala kontakty s čínskymi, vietnamskými, indickými a ďalšími ázijskými výrobcami, prepravcami, distribútormi, ako aj firmami a inštitúciami z rozličných oblastí.

Naše nadobudnuté kontakty a znalosti sú nápomocné slovenským a českým klientom a pomáhajú im dosiahnuť ich ciele spojené s expanziou na čínsky trh. 

Infinity Standard tvorí v súčasnosti tím expertov a nadšencov pre Čínu a Áziu, ktorí poskytujú špičkový servis klientom. V prvej polovici roka 2023 tvoril tím Infinity Standard 7 kľúčových odborníkov na Slovensku. Okrem tímu expertov na obchodovanie s Čínou a Áziou na Slovensku má naša spoločnosť Infinity Standard aj sieť vyškolených kontrolórov kvality lokalizovaných priamo v Číne, Vietname a ďalších krajinách južnej, východnej a juhovýchodnej Ázie. 

V roku 2020 Infinity Standard úspešne zrealizovala importy z Vietnamu, Indie a Indonézie a v súčasnosti pôsobí na ďalších ázijských trhoch.

Riadenie vzťahov s čínskymi dodávateľmi
PODROBNOSTI PRÍLOHY Michaela-Kralovicova-a-Vladimir-Orth-zakladatelia-Infinity-Group-ochodovanie-s-cinou-obchodovanie-s-vietnamom-obchodovanie-s-indiou-dovoz-z-A
Experti na obchodovanie s Áziou_expert na dovoz z Číny a Ázie_infinity standard
Experti na obchodovanie s Čínou a Áziou
veľtrhy a výstavy v ázii_obchodovanie s Indiou_dovoz z Indie

INFINITY GROUP: vznik a ďalšie smerovanie spoločnosti

Tak ako aj pri iných veľkých príbehoch, aj pri tom našom bolo spojenie dvoch ľudí. Ich idey boli zásadným bodom k vzniku spoločnosti Infinity Standard, a.s..

V roku 2018 sa Michaela stretla s Vladimírom Orthom, zakladateľom United Group. Naše spoločné názory a rozhovory neskôr vyústili do založenia spoločnosti Infinity Standard a neskôr skupiny Infinity Group. Nadšenie a chápanie súvislostí v rámci medzinárodného obchodu, chuť robiť veci lepšie a znalosti, ktoré sú kľúčom k úspechu boli základným predpokladom k vzniku spoločnosti.

Už pri prvom stretnutí nám bolo jasné, že obaja zmýšľame rovnako. Nadšenie z potenciálu, ktorý ponúka Ázia sme spolu od začiatku zdieľali a verili, že má opodstatnenie pre podnikanie nielen na Slovensku ale aj v celej Európskej únii.

Našim vzorom boli obchodné úspechy, ktoré v 17. storočí zažili spoločnosti, akými bola aj napríklad EIC (Východoindická spoločnosť) alebo UEIC (Holandská východoindická spoločnosť), ktoré svojho času patrili medzi najväčšie na svete. Vtedajšie komodity ako hodváb, korenie, čaj, soľ, ópium vystriedali dnes textil, stroje, zariadenia, stavebné materiály, hračky, elektronika a ďalšie.

Aj dnes sme v podobnej situácii ako v minulosti, kedy svet objavil skryté možnosti Ázie. Dnes je to hlavne veľký potenciál výroby, ktorý súvisí s výrazne mladšou migračnou krivkou, akú Európa v súčasnosti má. Ale aj výrobou za výrazne nižšie náklady ako sú európske spoločnosti schopné ponúknuť.

Nadviazať na obchodné úspechy EIC, ako aj na podniky, ktoré sme ešte donedávna v našich zemepisných šírkach mali ako PZO – podniky zahraničného obchodu, boli pre nás základným motívom vybudovať silnú prosperujúcu spoločnosť, ktorej základným cieľom je ponúkať služby na zefektívnenie činnosti podnikov v rámci krajín, kde pôsobí naša skupina.

V roku 2020 sme založili Infinity Standard,a.s., ktorej cieľom je zabezpečovať dovoz a vývoz tovarov do celej Ázie. Postupne sme pokryli celé územie Ázie so špecifikami, ktoré každý región prináša a ponúka.

V minulosti mali veľké spoločnosti vlastné oddelenia na nákup a predaj svojej produkcie do zahraničia. Následne vznikali PZO (podniky zahraničného obchodu), ktoré suplovali pre viacero firiem takéto oddelenia. Neskôr takéto podniky zmizli. Zdalo sa, že nie sú dôležité. Ale práve v tomto období začalo vznikať veľké množstvo malých a stredných firiem, ktoré mali záujem prenikať na iné trhy či už pri vývoze alebo dovoze, ale nemali na to dostatočné zdroje a personálne kapacity. A tu vznikla potreba, ktorá je pri úspechoch spoločnosti kľúčová.

Celkové dosiahnuté tržby prekonali v roku 2022 ročný rast +69 %. Automatizácia procesov ako aj starostlivý výber zamestnancov a ich profesionálny rast a skvelá práca, sú základnými parametrami úspechu spoločnosti.

V nadväznosti na  počiatočné úspechy sme v roku 2022 založili prepravnú spoločnosť Infinity Forwarding, s.r.o., ktorej cieľom je optimalizovať prepravné náklady a zredukovať náročný proces pre všetkých zákazníkov.

Už na začiatku sme mali plán expandovať v rámci okolitých krajín a tak sme v roku 2023 založili prvú zahraničnú pobočku v Čechách pre obe spoločnosti a tak vznikli Infinity Standard CZ, s.r.o. a Infinity Forwarding CZ, s.r.o.

Aktuálne nároky na výrobu súvisiace s energetickou krízou výrazne narušili dodávateľské reťazce, ktoré hľadajú cestu ako nahradiť tradičné dodávateľské reťazce. Svet sa zmenil a zmeny je nutné premeniť do obchodných vzťahov.

Sme v dynamickej dobe, kedy dynamika zmien je rýchla. Udržať konkurencieschopnosť je základom potrieb celého priemyselného sektora.

Práve pre naplnenie týchto potrieb vznikla skupina Infinity Group!

cinska-kultura

ZNALOSŤ KULTÚRY

zmluva-po-cinsky

ZNALOSŤ JAZYKA

obchodovanie-s-cinou

REÁLNE SKÚSENOSTI

zivot-v-cine

ROKY V ČÍNE

INFINITY STANDARD V TA3

Infinity Standard v médiách

OVERENÉ 300+ SPOKOJNÝMI ✅ PARTNERMI

Milsy
SEPAK
Avis Slovakia
vývoz mliečnych produktov do Číny - Rajo
kontrola tovaru v Číne pre Dedoles
United Group
BIOTATRY
3D frézovanie
Vysajto.sk
Beer Challenge
KORABRAND.XYZ
fire protect

Pozrite si promo video united group, ktorej sme súčasťou

Meno alebo firma:
Field is required!
Field is required!
Email
Field is required!
Field is required!
Telefón
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
GDPR
Field is required!
Field is required!

MICHAELA@INFINITYSTANDARD.SK

KRISTINA@INFINITYSTANDARD.SK