Skip to content

Štúdia Posúdenia Potenciálu Produktu
(Feasibility Study):

Naši podnikatelia, či už slovenskí alebo českí perspektívu čínskeho trhu do značnej miery nevnímajú a ak ju aj vnímajú nevedia kde začať. Naša firma odstraňuje bariéru medzi slovenskými a českými podnikateľmi a ich ázijskými odberateľmi a zabezpečuje svojim klientom celý proces od A po Z.

  • Prieskum čínskeho trhu zameraný na klientov produkt/portfólio – hlavní čínski/zahraniční hráči, konkurencia, market nische,
  • Zhodnotenie potenciálu trhu a market fitu produktov/značky
  • Navrhnutie nutných obmien/prispôsobenia produktov (ak sú potrebné)
  • Overenie legislatívnych obmedzení a prípadných nákladov na ich prekonanie
  • Plán toho, čo chce klient dosiahnuť a zhodnotenie perspektívy dosiahnutia cieľov
  • Predloženie návrhu ďalších krokov potrebných pre úspešné umiestnenie na čínsky trh (ktorým sa budeme venovať v prípade pokračujúcej spolupráce)

Štúdia bude doručená klientovi elektronicky o mesiac po zadaní. Na základe jej záverov a vlastných možností sa klient rozhodne či sa chce pustiť do vývozu produktu/ov do Číny.

Štúdia zostane majetkom klienta, a to aj v prípade, ak sa rozhodne nepokračovať v spolupráci.

🚫 SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ 🚫

Naša spoločnosť sa odmieta podieľať na poskytovaní služieb pre nepovolené obohacovanie sa na negatívnych geo-politických situáciách daných krajín (COVID-19, vojny, nelegálna činnosť a pod.).  

dovoz-rusok-cina
covid-19-import-cina
dovol-liekov-cina

info@dovoz-z-ciny.sk